Tot 1 januari 2019 is de tentoonstelling Bewoners van Toen te zien in ons museum.

Vrijwilligster Ria van Laarhoven heeft bijna 2 jaar onderzoek gedaan naar de bewoners van het Sint-Paulusgasthuis. Vanaf de introductie van de Burgerlijke Stand, in 1811, zijn er gegevens beschikbaar. Ze heeft diverse buurtbewoners, en familieleden van bewoners, geinterviewd en het resultaat is een omvangrijke map met namen, oude documenten en verhalen. Aan de muur zijn collages met foto's en bidprentjes te zien. Drie bewoonsters zijn uitgebeeld: de spinster, de aardappelschilster en de straatveegster. Op 25 januari 2018 is in tegenwoordigheid van familieleden deze tentoonstelling geopend.

Tot 1 juli 2018 is de tentoonstelling In de Rouw te zien in ons museum.

Na het overlijden van een familielid waren het vooral vrouwen die langsdurig door middel van hun kleding lieten zien dat ze in de rouw waren. In de Brabantse dracht was het gebruik van kant en gekleurde bloemen tijdens de rouwperiode - die maximaal 1 jaar en 6 weken duurde - verboden. Op inventieve wijze werd de dracht aangepast aan de heersende volksgebruiken. 

In een van de museumhuisjes is een treurende familie te zien rond een ziekbed, de pastoor is onderweg om het laatste sacrament - dat van de stervenden - toe te komen dienen. Het kruisbeeld met het palmtakje staat klaar, evenals de oude jenever...

Mannen en vrouwen zijn gekleed in rouwkleding en dragen rouwsierraden, en ook buiten is te zien dat dit het huis is van een stervende.