Mutsen en Poffers, Brabantse mode

Brabantse vrouwen droegen tussen ongeveer 1870 en 1940 een muts en een poffer op hun hoofd. Mevrouw Bekkers, de moeder van Bisschop Bekkers, was met deze hoofddracht nog in 1966 op tv te zien tijdens de uitvaart van haar zoon. Natuurlijk zijn haar muts en poffer te zien in ons museum, naast heel veel andere mutsen en poffers uit veel steden maar vooral uit dorpen in Brabant. 

 Het museum is, samen met de VVV, gevestigd in het Sint Paulusgasthuis, een begijnhof uit 1435. Achter het gasthuis is een besloten tuin, een klein paradijsje, waar op de achtergrond het carillon van de Martinuskerk klinkt.

 

Een museum is een ''Chambre de Reflection'.

Waar te zien is hoe we vroeger en nu onze omgeving willen zien en weergeven.

Waar we ons verbazen over voorbije en huidige keuzes.

Waar we ons klein voelen als schakel in een lange ketting en groot als bedenker en schepper.

 

 

 

 

Extra

Het Sint Paulusgasthuis was sinds 1435 bedoeld voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen. In de vorige eeuw woonden er ook echtp...

Lees verder...

Sint-Oedenrode is het dorp van Bisschop Bekkers. Groepen van 10 tot 25 personen kunnen zich aanmelden voor een 'Bekkers-arrangement'...

Lees verder...

Het Sint Paulusgasthuis is in 1435 gebouwd als begijnhof uit de nalatenschap van jonkvrouwe Jutte van Erp. Zij wilde dat er huisjes ...

Lees verder...